Харилцах хаяг

2017 оны 02 сарын 06

Монгол Улс, Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, III баг "Нутгийн удирдлагын ордон"

Утас: 7053-0001
Факс: 7053-2111
e-mail: info@omnogovi.gov.mn


Холбоотой мэдээлэл: