ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

2018 оны 10 сарын 11
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР

2018 он сахилга хариуцлагыг сайжруулах жил бөгөөд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд төрийн албан хаагчдын хүнд сурталыг арилгах, ёс зүйг сайжруулах, төрийн ажил үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгуулав.

1. ЗГХЭГ-ын 2018 оны 255 дугаар тушаалын дагуу
аймгийн хэмжээнд 148 байгууллагад хяналт шалгалт
2. Сахилга хариуцлагын зөвлөгөөн 
3. Багийн Засаг дарга нарт “Сахилга хариуцлагыг сайжруулах нь” сургалт
4. Сумдын ЗДТГ-ын дарга нар, мэргэжилтнүүдэд сахилга хариуцлагыг сайжруулах сургалт
5. “Төсвийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн“ зэргийг хийж 2018 оны 9 сарын байдлаар 27 байгууллагын 172 төрийн албан хаагчид сахилгын арга хэмжээ авсан байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: