Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн мэдээлэл 2018 он

2018 оны 10 сарын 26