АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАВ

2018 оны 11 сарын 10
АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАВ

"Англи хэлтэй Ѳмнѳговь" хѳтѳлбѳрийн хүрээнд Цогтцэций сумын Ѳгѳѳмѳр багт Англи хэлний сургалтын тѳвийг иж бүрэн тохижуулж ашиглалтад оруулав. Хүүхэд залуус англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэхэд таатай орчин нөхцөл бүрдлээ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: