"ХУВИЙН ТУСЛАХ" ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОРОН НУТАГТАА НЭВТРҮҮЛЭВ

2018 оны 11 сарын 10
"ХУВИЙН ТУСЛАХ" ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОРОН НУТАГТАА НЭВТРҮҮЛЭВ

Өмнөговь аймаг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан "Хувийн туслах" үйлчилгээг хамгийн анх удаа орон нутагтаа нэвтрүүлж буй аймаг боллоо.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэр дундаа хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн бусдын адил хүний эрхээ эдлэн, нэр төр эрхэм чанараа хамгаалан үнэ цэнэтэй амьдрахын гол үндэс болох бие даан амьдрах эрх, хувийн туслахын үйлчилгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Өмнөговь бие даан амьдрах төвтэй хамтран хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүнд тэд өөрсдийн эрхээ эдэлж, нийгмийн харилцаанд адил тэгш оролцож байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: