ГУРВАНТЭСД "ХУР" СИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭВ

2018 оны 12 сарын 17
ГУРВАНТЭСД "ХУР" СИСТЕМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭВ

Гурвантэс сумын ИТХурал, ЗДТГ-аас иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх зориолгоор төрийн мэдээлэл солилцох "ХУР" системийн үйлчилгээг сумын шуудангийн салбараар дамжуулан нэвтрүүлэв. Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр иргэн та хаягийн харъалал харгалзахгүйгээр хурууныхаа хээг уншуулаад 10 төрлийн лавлагааг түргэн шуурхай авах боломж бүрдэж байгаа юм. 
Гурвантэс суманд "ХУР" систем нэвтэрснээр Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хамгийн түрүүнд "ХУР"-дан үйлчилгээг нэвтрүүлсэн сум боллоо. 

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: