ОРОН НУТАГТ ДУТАГДАЛТАЙ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

2017 оны 02 сарын 07
ОРОН НУТАГТ ДУТАГДАЛТАЙ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ

*Орон нутагт дутагдалтай мэргэжлээр их дээд сургуульд элсэн суралцах оюутнуудыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулна.
*Орон нутагт дутагдалтай мэргэжлээр хөрвөж мэргэжил эзэмших, мэргэших ажилчдыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулна
*Уул уурхайн компаниуд, аж ахуйн нэгж байгууллагын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлнэ.

2017-2020 онд хэрэгжүүлэх ба жилд 250 сая төгрөг, 4 жилийн хугацаанд 1 тэрбум орчим төгрөгийг орон нутагт нэн хэрэгцээтэй боловсон хүчнийг бэлтгэхэд зарцуулна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: