ӨДӨРЛӨГТ 40 ОРЧИМ ИРГЭН ОРОЛЦОВ

2018 оны 12 сарын 17
ӨДӨРЛӨГТ 40 ОРЧИМ ИРГЭН ОРОЛЦОВ

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болоод зорилтот бүлгийн иргэд рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхижүүлсэн. Ялангуяа тэдний оролцоог бодит болгоход анхаарч байгаа бөгөөд сумдад энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Тухайлбал Сэврэй суманд НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ хийж холбогдох хууль тогтоомж, мэдээ мэдээллийн танилцуулахын зэрэгцээ соёл урлагийн болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулж 40 орчим иргэнийг хамруулжээ.

 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: