Өмнөговь аймгийн Цэргийн штаб МУ-ын Тэргүүний Цэргийн штабаар шалгарлаа

2019 оны 01 сарын 29
Өмнөговь аймгийн Цэргийн штаб МУ-ын Тэргүүний Цэргийн штабаар шалгарлаа

Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтийг орон нутагт хангах ажлыг сайн хэрэгжүүлж, Батлан хамгаалахын сайдын аймгийн Засаг даргатай 2018 онд хийсэн гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээг 90,6%-тай гүйцэтгэсэн амжилтаар Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб 2018 оны МУ-ын ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭРГИЙН ШТАБААР шалгарсан байна.

2013, 2014 онд жил дараалан тэргүүний Цэргийн штаб болсон бол 2017, 2018 онд амжилтаа бататгаж мөн жил дараалан МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ЦЭРГИЙН ШТАБААР шалгарчээ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: