ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ-2019

2019 оны 02 сарын 15
ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ-2019

2019 он Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын "ИРГЭДЭЭ СОНСОХ УТАС 7053-0001"-д төрийн ажил үйлчилгээг сайжруулах, төрийн алба хаагчдын харилцаа хандлага, ёс зүйтэй холбоотой иргэдийн санал, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхийн зэрэгцээ http://urgudul.omnogovi.gov.mn/user/login хаягаар өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: