АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДЭЖ АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭДИЙН ТОО БУУРЧЭЭ

2019 оны 04 сарын 02
АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДЭЖ АЖИЛ ХАЙГЧ ИРГЭДИЙН ТОО БУУРЧЭЭ

Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх "Бид хамтдаа" аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх тус хугацаанд 5000-аас доошгүй ажлын байрыг бий болгох заалтыг тусгасан. 3 жил дараалан "Ажилтай иргэн-Орлоготой өрх" ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг болон иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ажлын байр нэмэгдэж, аймгийн хэмжээнд ажилгүйдлийн түвшин буурч ажил идэвхитэй хайж буй иргэдийн тоо буурсан эерэг үр дүнтэй байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: