ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГЭРЭЭЛЭН ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2019 оны 04 сарын 03

 

“Хөгжлийн ирээдүй Оюунлаг залуучууд”, “Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих”  хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах дараах арга хэмжээг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх тул дараах арга хэмжээг зохион байгуулах саналаа /Төрийн бус байгууллагын танилцуулга, туршлага, тухайн арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөө, төсвийн задаргаа гэх мэт/ 2018 оны 05 сарын 17-ны 18,00 цагийн дотор АЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст ирүүлнэ үү.

Арга хэмжээний жишиг даалгааварыг 70532497, 88515424 утсаар холбогдож авна уу. 

 

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГААР ГЭРЭЭЛЭН

 ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

 

Арга хэмжээ

Хөтөлбөр

Зохион байгуулах хугацаа

1

Зорилтот бүлгийн хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ

“Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр

2018 оны 05-09 сар

2

“Мөрөөдлийн замын нээлт”  арга хэмжээ

“Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр

2018 оны 05-10 сар

3

Сайн дурын клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих арга хэмжээ

“Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр

2018 оны 05-09 сар

4

Багийн иргэдийн нийтийн хуралд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээ

“Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд” хөтөлбөр

2018 оны 05-12 сар

5

Сөрөг зан үйлтэй иргэдийг нийгэмшүүлэх арга хэмжээ

“Өрх гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөр

2018 оны 05-09 сар

6

Зорилтот бүлгийн залуу өрхийг дэмжих арга хэмжээ

“Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд” хөтөлбөр

2018 оны 05-10 сар

7

“Бид эх орондоо хайртай” арга хэмжээ

“Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд” хөтөлбөр

2018 оны 06 сар

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: