Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан

2019 оны 04 сарын 03

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: