Төрийн албаны салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2019 оны 04 сарын 08

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ

ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

2019 он

Гишүүдийн нэрс

Албан тушаал

Утас

Гар

Ажил

1

Ө.Баянмөнх

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга

99093166

7053-2849

2

Б.Галхүү

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Ажлын албаны дарга

99098433

7053-3704

3

А.Ганзуузай

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга

89078969

70532111

4

Ү.Энхцацрал

Аймгийн ЗДТГ-ын НБХ-ийн дарга

98262644

7053-3283

5

О.Ганзориг

Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗХ-ийн дарга

99042830

7053-2220

6

Наранбаатар

Цагдаагийн газрын дарга

89988097

7053-3321

7

Д.Алтанзаяа

Аймгийн Аудитын газрын дарга

99059981

7053-3539

8

Д.Мөнхтулга

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

91102070

7053-2624

9

Ө Энхтүвшин

Шүүхийн Тамгын газрын дарга

99005674

7053-3631

10

Даваахүү

Даланзадгад сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

80009251

7053-2710

11

Ч.Чинжаргал

 

Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 Төрийн албаны салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

99065964

7053-2871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: