Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрийн жагсаалт батлах тухай

2019 оны 04 сарын 08

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: