Өмнөговь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл бүхий эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл

2019 оны 04 сарын 08
ДД Байгууллагын нэр Эрүүл мэндийн байгууллагын Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл
Төрөл Байршил Олон нийтэд үйлчлэх утасны дугаар  Дугаар Дуусгавар болох огноо Хуулийн этгээдийн нэр Улсын бүртгэлийн дугаар Эзэмшигчийн овог нэр
0 А 1 2 3 4 5 6 7 8
ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД
1 Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв  2- р шатлалын тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 70533354  70533858 70532724 ЭУ-04/14/01 2019.12.07 Өмнөговь бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв 1170001003 Я. Болдбаатар
2 Өмнөговь ЗӨСТ Зооноозын өвчинөөс сэргийлэн тэмцэх тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 70533162 70532931 ЭУ-04/14/02 2020.12.10 Өмнөговь БГХӨСТөв 1170001100 Д.Алтанчимэг
3 Баяндалай СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Баяндалай сум 89897089 ЭУ-04/14/03 2019.7.30 Баяндалай сумын ЭМТөв 1170001054 Ж. Мягмарцэрэн
4 БаянОвоо СЭМТ эмнэлгийн байранд БаянОвоо сум 89530550 ЭУ-04/14/04 2021.5.25 БаянОвоо сумын ЭМТөв 1170001142  Э.Бямбаахүү
5 Булган СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Булган сум 88875667 ЭУ-04/14/05 2020.5.25 Булган сумын ЭМТөв 1170001119 Ц Нармандах
6 Гурвантэс СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Гурвантэс сум 70536003 ЭУ-04/14/06 2024.3.25 Гурвантэс сумын ЭМТөв 1170001029 З Оюунцэцэг
7 МандалОвоо СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ МандалОвоо сум 86260775 ЭУ-04/14/07 2020.10.26 МандалОвоо сумын ЭМТөв 1170001037 А. Мөнхтогоо
8 Манлай СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Манлай сум 86519197 ЭУ-04/14/08 2019.7.25 Манлай сумын ЭМТөв 1170001097 С Шинэсар
9 Номгон СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Номгон сум 88601242 ЭУ-04/14/09 2020.5.26 Номгон сумын ЭМТөв 1170001125 Б. Нэргүй
10 Ноён сумын сум дундын эмнэлэг  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Ноён сум 96644922 ЭУ-04/14/10 2022.3.25 Ноён сумын сум дундын эмнэлэг 1170001064 Ц. Сүрэнжаргал
11 СэврээСЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Сэврээ сум 88709986  97011710 ЭУ-04/14/11 2019.12.10 Сэврээ сумын ЭМТөв 1170001020 Д Алтансүх
12 Ханбогдсумын сум дундын эмнэлэг  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Ханбогд сум 88697063 ЭУ-04/14/12 2019.7.25 Ханбогдсумын сум дундын эмнэлэг 1170001063 Б Тогосмаа
13 ХанхонгорСЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Ханхонгор сум 99035929 ЭУ-04/14/13 2019.5.23 Ханхонгорсумын ЭМТөв 1170001033 З. Нарангэрэл
14 Хүрмэн СЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Хүрмэн сум 88079104 ЭУ-04/14/14 2019.7.30 Хүрмэн сумын ЭМТөв 1170001147 Б.Туул
15 ЦогтОвооСЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ ЦогтОвоо сум 93036199 89537560 ЭУ-04/14/15 2020.5.26 ЦогтОвоосумын ЭМТөв 1170001041 Н.Олз
16 Цогтцэций сумын сум дундын эмнэлэг  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Цогтцэций сум 86085507 ЭУ-04/14/16 2019.7.05 Өмнөговь аймаг Цогтцэций сумын сум дундын эмнэлэг 1170001061 Б Сэлэнгэ
ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ
17 Энэрэхүй ухаан ӨЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Цогтцэций сум 70535503 ЭУ-15/14/78 2021.1.16 Энэрэхүй ухаан БГБХН 1120001020 Б.Бадамхатан
18 Шимбилэг ӨЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 70533985 ЭУ-04/14/17 2020.11.20 Шимбилэг өрхийн ЭМТөвийн ББХН 1120001013 Л.Лхагвасүрэн
19 ӨнөОрших ӨЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 70533392 ЭУ-04/14/18 2019.11.1 ӨнөОрших өрхийн ЭМТөв-н ББХН 1120002001 Ч Болормаа
20 Энхийн хүслэн Ө ЭМТ  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 89987401 ЭУ-04/14/19 2024.3.24 Энхийн хүслэн өрхийн ЭМТөв-н ББХН 1120001015 Б.Уранцэцэг
ЦЭРГИЙН АНГИЙН ЭМНЭЛЭГ
21 Хилийн цэргийн 131-р анги Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ Даланзадгад сум 96619195 ЭУ-13/14/75 2019.9.11     Гансүх
22 Хилийн цэргийн 166-р анги Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ  Гурвантэс сумын Овоот 88005401 эу-14/14/78 2020.10.15     Ариунболд
ХУВИЙН ЭМНЭЛЭГ
1 Бүтэнжаргал  Мэдрэл шүдний  Даланзадгад сум 88336873 ЭХ-04 / 14/ 20 2020.5.23 Бүтэнжаргал ХХК 1111001075 Д.БумАюуш
2 Аминбулаг  Дотор уламжлалт  Ханбогд сум 88961586 ЭХ-04 / 14/ 21 2019.12.7 Аминбулаг- Ханбогд ХХК 9011252027 Э Ганцэцэг
3 Нинж ачлал Хүүхэд, биохимйин лаборатори  Даланзадгад сум 99038401 ЭХ-10 / 14 / 49 2019.11.1 Нинж-Ачлал ХХК 1111002134 Р.Тунгалаг
4  Хатанзаяат говь Эмэгтэйчүүдийн ортой Даланзадгад сум 99084110 ЭХ-10 / 14 / 45 2020.5.1 Хатан заяат ХХК 1111003021 Д .Дэлгэрсайхан
5 Жаргалын эх булаг Шүдний эмнэлэг Даланзадгад сум  Нанзадын 10-3 99147916 99869574 70533585 ЭХ - 09 / 14 / 46 2021.6.15 Жаргалын эх булаг ХХК 1111003029 Пунцагдаржаа Цэдэн 
6 Энэрэлт говь Нөхөн сэргээх эмнэлэг Даланзадгад сум 86169044 ЭХ - 10 / 14 / 47 2021.2.10 Ижий шаргал говь ХХК 1111003077 С.Алтанцэцэг
7 Хүнлэг говь Эмэгтэйчүүд Даланзадгад сум 89992457 ЭХ-04 / 14/ 22 2021.7.24 Хүнлэг говь ХХК 1111001076 Л. Энхтуяа
8 Хэрмийн цахиур Шүдний эмнэлэг Даланзадгад сум 88088089 ЭХ-10 / 14 / 54 2019.12.7 Хэрмийн цахиур ХХК 1111004087 Ж.Ганчимэг
9 Цолмонзаяа Чих хамар хоолой, дотор, хүүхэд  Даланзадгад сум 88536454 ЭХ-10 / 14 / 55 2019.12.7 Цолмонзаяа ХХК 1111004050 С. Цолмон
10 Тэгш дүүрэн -эмнэлэг Уламжлалт, хүүхэд, мэс засал, дүрс оношлогоо Даланзадгад сум 90 ортой эмнэлэг 98116566 ЭХ-11 / 14 / 58 2019.8.5 Тэгш дүүрэн төгөлдөр ХХК 1111004094 Д.Чулуунчимэг
11 Жаргал Өрнөх Эхлэл Эрүүл зүйн лаборатор Даланзадгад сум 99742439  89232439  ЭХ-10 / 14 / 59 2020.02.04 Жаргал-Өрнөх-Эхлэл 1111004014  Д Мөнхчулуун
12 Бонсай* лаборатори Лаборатор   Даланзадгад сум 90 ортой эмнэлэг 89001517 ЭХ-11 / 14 / 64 2019.8.5 Бонсай ХХК 9011149123 Бямбацэцэг
13  Ивээл өгөөж  Мэдрэл, уламжлалт  Даланзадгад 17-р байр 89290883 ЭХ-11/14/66 2021.11.4 Ивээл-Өгөөж ХХК 1111005024 Г. Чулуундаваа
14 Агь дент Шүдний эмнэлэг Цогтцэций сум 88300424 ЭХ-13/14/69 2021.3.11 Хурд хөгжил ХХК 9011419063 Б. Золбоо
15 Мичид  Шүдний эмнэлэг Цогтцэций сум 89659465  89699465 ЭХ-10 /14/ 58 2020.7.20 Говийн од дэвших ХХК 9011049049 Д Одчимид
16 Тунгалаг хос хараа Нүдний эмнэлэг Цогтцэций сум 88735083 ЭХ-17/14/92 2020 Говийн Ноёд ХХК  1111012011 Б Оюунтуяа
17 Говийн мэлмий Нүдний эмнэлэг Даланзадгад  98909930     99539200 ЭХ-13/14/72 2022.1.17 Говийн мэлмий ХХК 1111006060 Б. Эрдэнэбилэг
18 Түмэн мэлмий Дүрс оношлогоо Даланзадгад  96652554 ЭХ-12/14/71  Түр хугацаагаар  ажиллахгүй байгаа Түмэн мэлмий ХХК 1111004066 Л. Мяасүрэн
20 Нандинзяа Сэргээн засах уламжлалт Цогтцэций сум 88961586 ЭХ14/14/85 Нандинкаяа ТББ 1171001052 Э Ганцэцэг
21 Оточ  Уламжлалт нөхөн сэргээх  Цогтцэций сум 88080418 ЭХ-15/14/73 2021..06.19 Баянзаараг ХХК 1111004035  Алиманцэцэг
22  Амуу Сэргээн засах уламжлалт Даланзадгад 89251005 ЭХ-16/14/84 2019.6.30 Илбийн говь ХХК 9011557110 Э.Мөнхсар
23  Нинжин Эмэгтэйчүүдийн  Цогтцэций сум 88095459 ЭХ-14/14/80 2019.11.25 Говь чингүүн ХХК 1111009057 Я. Оюунжаргал
24 Амартайван Эмэгтэйчүүдийн   Даланзадгад сум 88539236 ЭУ-17/14/89 2021.12.27 Дарь эхийн толь ХХК 1111011132 Л ЧулуунЭрдэнэ
25  Амуу эмнэлгийн хаяръяа АР-ҮР сувилал Сэргээн засах сувилал Даланзадгад сум 89251005 СХ-18/14/95 2021..2.26 Илбийн говь ХХК 9011557110 Э.Мөнхсар
26 Хүслийн хийморь  Ахуй шавьж мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх  Даланзадгад   88107006 ЭХ-15/14/74 2021.7.8 Хүслийн хийморь ХХК 1111007083 М. Энэрэл
27 Хайрхан Оч  Дотор Ханбогд Хайрхан баг 88068808 ЭХ-17/14/93 2020.12.27 Анар Өег ХХК 9011187107 Ш Авирмэд
28 Ультрадент Шүдний эмнэлэг Ханбогд сум 88606789 ЭХ-18/14/96 2021.4.23 Дэмчиг Ирээдүй ХХК 1111006026  Дарам
29 Говь хан сайхан Дотор  Даланзадгад   89014597 ЭХ-19/14/99 2022.4.02 Говь хан сайхан ХХК 1111009107 Д Хүүхнээ
ЭМИЙН САН
1 Жаргалбаяр Эмийн сан Даланзадгад сум  99539692 ЭСХ-04 / 14/ 23 2020.1.10 Жаргалбаяр ЗГБХН 1111008064 Т.Баярцэцэг
2 Анар Эмийн сан Ханбогд сум 88994272 ЭСХ-04 / 14/ 24 2020.5.26 Хан-ундрам-богд ХХК 1111004090 Ундармаа
3 Оюу Эмийн сан Даланзадгад сум  99538988 ЭСХ-04 / 14/ 25 2019.6.15 Цомбоговь ХХК 1111011011 Оюунбаясгалан
4 Говь Эмийн сан Даланзадгад сум  99539463 ЭСХ-04 / 14/ 26 2021.10.26 Монос говь ХХК 1111003027 Н Мядагмаа
5 Сувдбаяр  Эмийн сан Даланзадгад  99538988 ЭСХ-04 / 14/ 27 2019.07.04 Сувдбаярфарма ХХК 1111007013 Баярмагнай
6 Эм компани  Эмийн сан Даланзадгад сум  99539463 ЭСХ-04 / 14/ 30 2021.3.20 МОНГОЛЭМИМПЕКС КОНЦЕРН ӨМ ЭМ ХАНГАМЖ ХХК 1111002077 Д. Намиа
7 Гантиг   Эмийн сан Цогтцэций сум 99025488 ЭСХ-04 / 14/ 52 2020.02.10 Цомбоговь ХХК 1111011011 Оюунбаясгалан
8 Мөнхийн рашаан  Эмийн сан Даланзадгад сум  99535360 ЭСХ-04 / 14/ 53 2021.3.24 Хаалган хуудас ХХК 1111009090 Уранчимэг
9 Анагаагч мутар  Эмийн сан Таван толгой нүүрсний уурхай 88113539 ЭСХ-10 / 14/ 56 2021.7.12 Анагаагч мутар ХХК 1111004058 Р. Баянбат
10 Тун Эрдэнэ  Эмийн сан Гурван тэс сумын төв гэр хороолол 99283726 ЭСХ-07 / 14/ 57 2020.7.30 Баганат хайрхан ХХК 1111009113 Нандинцэцэг
11 Энхмэнд  Эмийн сан Даланзадгад сум ӨнөОрших өрхийн эмнэлгийн дэргэд 89288855 ЭСХ-11 / 14/ 60 2010.2.14 Жаргалын найман морь ХХК 1111004067 Б.Алтанчимэг
12  Маргад  Эмийн сан Цогтцэций сум 99025488 ЭСХ-11 / 14/ 61 2020.7.30 Цомбоговь ХХК 1111011011 Оюунбаясгалан
13 Вансэмбэрүү  Эмийн сан Цогтцэций сум 5 толгой 88300832 ЭСХ-11 / 14/ 67 2021.11.4 Суварганцэций ХХК 1111005055 Ганцэцэг
14  Ганга  Эмийн сан Даланзадгад   86365529 ЭСХ-15/14/83 2021.9.20 Хөчүүн номт ХХК 1111009149 С. Одгэрэл
15 Хайрхан  Эмийн сан Ханбогд Цагаан хад 88068808 ЭСХ-12 / 14/ 72 2019.7.30 Буман трейд ХХК 1111001073 Насанбум
16 Энхтөрх  Эмийн сан Ханбогд сум 88087101 ЭСХ-13/14/73 2019.9.11 Дэлгэр лагшин ХХK 1111007046 Үүрийнтуяа
17  Монос-Цэций Эмийн сан Цогтцэций сум  86788711 ЭСХ-14/14/79 2021.11.04 Монос -Өмнөговь ХХК 9011022059 Номуун
18 ТМТТ- Эмийн сан Гурвантэс сум 99088249 ЭСХ-14/14/76 2021.5.23 ТМТТ ХХК 1111008146 Мөнхтуяа
19 Хулан  Эмийн сан Даланзадгад 88092497 ЭСХ-15/14/84 2020..6.11 Гурвалжинговь ХХК 1111006046 Лхамсүрэн
20 Анар-2   Эмийн сан Ханбогд Оюц толгой 88994272 ЭСХ-17/14/90 2019.10.23 Хан-ундрам-богд ХХК 1111004090 Ундармаа
21 Зуун наст Эмийн сан Даланзадгад  99651727 ЭСХ-17/14/86 2020.3.30 Тооройн говь ХХК 1111010108 Оюунтуяа
22 Манхүг Эмийн сан Даланзадгад   88021672 ЭСХ-17/14/87 2020.3.29 Манхүг ХХК 1111010095 Амаржаргал
23 Алтанүндэс Эмийн сан Арслан хотхон 88225585 ЭСХ-17/14/88 2021.11.27 Ариунбилэгт ХХК 1111010129 Дүүрэнбилэг
24  Тэс нутгийн Эрдэнэ Эмийн сан Гурвантэс сум 99930299 ЭСХ-18/14/96 2021.7.24  Тэс нутгийн Эрдэнэ 1111012068 С. Хүүхэндүү
25 Говь хэрмэн цав Эмийн сан Гурвантэс сум 95332333 ЭСХ-18/14/97 2021.7.24 Говь хэрмэн цав 1111012139 Ц Мэндбаяр
26 Оюуфарма Эмийн сан Цогтцэций сум 89500081 ЭСХ-18/14/98 2021.4.2 Ховор санаа ХХК 1111009003 Отгонтуул
27 Ундар Эмийн сан Даланзадгад сум  Мазаалай төв 89288855 ЭСХ-11 / 14/ 60 2010.2.14 Жаргалын найман морь ХХК 1111004067 Б.Алтанчимэг
ЭРГЭЛТИЙН ЭМИЙН САН
1 Өсөхдалай  Эмийн сан Баяндалай сум 91718238 ЭЭС -06 /14 / 31 2019.12.10 Өсөхдалай ОНӨААТҮГ  1114001026 Золзаяа
2 Сүжийн говь  Эмийн сан БаянОвоо сум 99062044 ЭЭС -06 /14 / 32 2021.2.20 Сүжийн говь ОНӨААТҮГ  1114001022 Ганжаргал
3 Рашаантговь  Эмийн сан Булган сум 98994188 ЭЭС -06 /14 / 33 2019.10.19 Рашаант говь ОНӨААТҮГ  1114001017 Даваасүрэн
4 Элгэмсэг говь  Эмийн сан Гурвантэс сум 99049115 ЭЭС -06 /14 / 34 2019.11.10 Элгэмсэг говь ОНӨААТҮГ  1114001015 Саруултуул 
5 Аргамжинцэцэг  Эмийн сан МандалОвоо сум 88936254  97055547 ЭЭС -06 /14 / 35 2019.6.10 Аргамжинцэцэг ОНӨААТҮГ  1114001023 Ууганцэцэг 
6 Элемент говь  Эмийн сан Манлай сум 88177259 ЭЭС -06 /14 / 36 2021.6.10 Элемент говь ОНӨААТҮГ   1114001020 Эрдэнэчимэг
7 Эрхэсгуа  Эмийн сан Номгон сум 89998083 ЭЭС -06 /14 / 37 2020.7.19 Эрхэсгуа ОНӨААТҮГ  1114001019 Мөнхзул
8 Ингэн нүд  Эмийн сан Ноён сум 91610807 ЭЭС -06 /14 / 38 2021.6.10 Ингэн нүд ОНӨААТҮГ  1114001025 Ундармаа
9 Нөрөөт говь Эмийн сан Сэврээ сум 88929495 ЭЭС -06 /14 / 39 2019.12.10 Нөрөөт говь ОНӨААТҮГ  1114001028  Сэвиймядаг 
10 Огилдоржсүг  Эмийн сан Ханбогд сум 99036166 ЭЭС -06 /14 / 40 2019.12.10 Оргилдоржсүг ОНӨААТҮГ  1114001021 Мэндсайхан
11 Цитоговь  Эмийн сан Ханхонгор сум 88896047 ЭЭС -06 /14 / 41 2020.5.10 Цитоговь ОНӨААТҮГ  1114001016 Мөнхцэцэг
12 Жанжинговь  Эмийн сан Хүрмэн сум 99013138 ЭЭС -06 /14 / 42 2021.5.10 Жанжинговь ОНӨААТҮГ  1114001018 Г. Шинэбаяр
13 Аврах говь  Эмийн сан ЦогтОвоо сум 99726945 ЭЭС -06 /14 / 43 2021.1.10 Аврах говь  ОНӨААТҮГ 1114001014 Алтанцэцэг 
14 Алиман тойром  Эмийн сан Цогтцэций сум 99034355 ЭЭС -06 /14 / 44 2022.2.04 Алимантойром ОНӨААТҮГ  1114001024 Сувдаа
ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ ТӨВ
1 Монос-1  Эм ханган нийлүүлэх Даланзадгад сум 99539463 ХХ-04 / 14/ 28 2021.7.30 Моносфарма трейд 1111003027 Амартүвшин
2 Монос-2  Эм ханган нийлүүлэх Даланзадгад сум 99025488 ХХ-04 / 14/ 29 2020.11.25 Моносфарма трейд 9011022059 Ууганжаргал
3 Эм компани   Эм ханган нийлүүлэх Даланзадгад сум 99538666 ХХ-04 / 14/ 51 2020.3.20 МОНГОЛЭМИМПЕКС КОНЦЕРН ӨМ ЭМ ХАНГАМЖ ХХК 1111002077 Батцэнгэл
4 Ази фарма -Өмнөговь Эм ханган нийлүүлэх Даланзадгад сум 89620458 ХХ-15/14/94 12/11/2020 Ази фарма ХХК 90110251 Цэндсүрэн
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: