Эрүүл мэндийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

2019 оны 04 сарын 09

 

ШИНЭЭР ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ  ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 1. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Компаний дүрэм
 5. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм, үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний төрөл, хүчин чадал, тооцоо, үнийн жагсаалт
 6. Санхүүгийн тооцоо
 7. Эмнэлгийн барилга байгууламжийн схем зураг
 8. Эмнэлгийн танилцуулга, эмнэлгийн гадна байдлын зураг
 9. Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга
 10. Байгууллагын дотоод журам
 11. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын 1-р, ажиллагсдын судалгааг 2-р, гадаадын эрүүл мэндийн ажилтны мэдээллийг 3-р хүснэгтийн дагуу гаргах
 12. Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хуулбар, сургууль төгссөн болон мэргэшлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар
 13. Ажиллагсдын хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт
 14.  Бүтэц, үйл ажиллагааны стандартууд 
 15.  Тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлогоос шалтгаалан хуульд заасан бусад баримт бичиг
 1. Үзүүлэх тусламж түүний үнийн тариф
 1. Тэмдэгтийн хураамж Төрийн банкны 100111600941 татварын дансанд тушаах / эмнэлгийн нэр, тусгай зөвшөөрөл авах гэсэн утга бичих. Эмнэлэг бол 400,000 төгрөг, эмийн сан бол 110,000 төгрөг

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГУУЛАХАД  БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 1. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулахыг хүссэн өргөдөл;
 2. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эх хувь;
 3. Ажиллагсадын мэдээлэл; /Мэргэжлийн эмч, мэргэжилтний дипломын хуулбар/
 4. Тусгай зөвшөөрлийн хугацаанл хийсэн ажлын тайлан; 
 5. Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан
 6. Комиссоос өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт
 7. Тэмдэгтийн хураамж Төрийн банкны 100111600941 татварын дансанд тушаах / эмнэлгийн нэр, тусгай зөвшөөрөл авах гэсэн утга бичих. Эмнэлэг бол 120,000 төгрөг, эмийн сан бол 110,000 төгрөг/

Холбогдох дугаар:   Тусгай зөвшөөрөлийн нарийн бичиг - 86642980

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: