ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО БА ТАТВАРЫН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

2019 оны 04 сарын 10
ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО БА ТАТВАРЫН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Татварын хэлтэс хамтран “ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОО БА ТАТВАРЫН УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ” сургалтыг хийлээ. Уг сургалтад төрийн сангийн харьяа төсвийн байгууллагын нягтлан нярав 100 гаруй хүн хамрагдсан бөгөөд нэхэмжлэхэд суурилсан төлбөрийн баримт, е-баримтын талаар мэдээлэл, төрийн сангийн төлбөр тооцоо, үйл ажиллагааны журам, төсвийн зарлага, эдийн засгийн ангилал, төсвийн гүйцэтгэлийн талаар мэдлэг мэдээллээ дээшлүүлэв.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: