ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2019 оны 05 сарын 14
ХАРИЛЦАН СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажилтнууд өөрийн сайн туршлагаа бусаддаа түгээн дэлгэрүүлэх, бусдаас суралцах, бусдыг харилцан хүндэтгэх, нэгж ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор уг сургалтыг хийж байгаа юм. Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон агентлагуудын дотоод ажил, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцож байна.
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлын чиг хандлага, бусад аймгийн арга туршлага, харилцан суралцах арга зүй, эерэг харилцаа хандлага гэсэн чухал сэдвүүдээр сургалт үргэлжилж байна.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: