БАГУУДААР ТОЙРЧ МАЛЧИД ИРГЭДЭД НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

2019 оны 06 сарын 03
БАГУУДААР ТОЙРЧ МАЛЧИД ИРГЭДЭД НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн 15 сум, 59 багт хүрч нэг цэгийн үйлчилгээг малчид иргэдэд хүргэх "Хөдөлгөөнт баг" эхний 5 сумын 19 багт ажиллаж байна. Хөдөлгөөнт багт төрийн бүх байгууллагын удирдлага мэргэжилтнүүд багтсан ба Ханбогд сумын Номгон багийн 60 гаруй иргэнд хөдөлмөр халамж, улсын бүртгэл, мал эмнэлэг, шүд, эмийн сан, хууль эрх зүйн зөвлөгөө, нийгмийн даатгал, газар эзэмших өмчлөхтэй холбоотой олон төрлийн үйлчилгээг нэг цэгээс үзүүллээ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: