МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

2019 оны 06 сарын 25
МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛЫГ ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

Монгол улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан ажлын хэсэг Өмнөговь аймагт ажиллаж байна. Малчин эмэгтэйчүүдийн эрх, эрх чөлөөний талаарх асуудлыг хөндөж байгаа бөгөөд манай аймгийн Ханхонгор, Сэврэй, Баяндалай суманд судалгааг хийнэ. Тус судалгааг зохион байгуулахтай холбоотой аймгийн удирдлагууд, Шүүх, Цагдаа, Статистик, Эрүүл мэндийн байгууллага, Боловсролын байгууллага зэргийг хамруулсан өргөтгөсөн хурлыг хийж судалгаа болон малчин эмэгтэйчүүдийн эрх, эрх чөлөөний талаарх асуудлыг хэлэлцсэн юм.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: