ЦАГААН ХАДАНД ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

2019 оны 09 сарын 11
ЦАГААН ХАДАНД ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Хайрхан баг Цагаан хад сууршьлын бүсэд дахин төлөвлөлтийн ажил хийгдэж байна. Тус суурьшлын бүсэд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзаж мэдээ мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ газрын цэг тэмдэгтүүдийг тэмдэгжүүлэн хэмжилтийг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Мөн өрхийн зориулалтаар газар эзэмших, ашиглах бүсийг тогтоохдоо эдэлбэр газартай амины сууц, эдэлбэр газартай гэр хороолол, худалдаа үйлчилгээ явуулах талбарын эдэлбэр газрын хүрээг тооцжээ.

 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: