Сумын тухай

Багууд: Номгон, Гавилууд, Жавхлант, Баян, Хайрхан
Хүн ам: 5344
Газар нутаг: ≈ 15,150 км²
Суурьшил: 0.26 хүн/км²

Танилцуулга

Түүхэн товчоо   Ханбогд сум нь  1924 онд Галба сум нэртэйгээр Хадан хошуу гэх газарт анх үүсгэн байгуулагдсан түүхтэй. Үүнээс хойш олон удаа нүүдэллэж 1941 онд одоогийн Их булаг хэмээх газарт суурьшиж хөгжсөөр 95 жилтэйгээ золгож байна.   Ханбогд сум Цаг уурын хувьд зундаа +40 хэм х... дэлгэрэнгүй