ЗДТГ

   АЛСЫН ХАРАА  

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болж, иргэддээ шударга, шуурхай, ил тод, нээлттэй үйлчилж, сумаа хот болгон хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

   ЭРХЭМ ЗОРИЛГО   

Хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэн сумынхаа хөгжил цэцэглэлтийн төлөө сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх, шадар туслагч нь байхад оршино.

Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь  хууль тогтоомжоор олгогдсон үндсэн чиг үүрэг, түүнд нийцүүлэн тодорхойлсон “ЭРХЭМ ЗОРИЛГОО” хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн стратегийн зорилтоо дараах байдлаар томьёолж байна.

   Стратегийн зорилт 1.   Орон нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого, шийдвэр, удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж, үйл ажиллагааны ил тод байдал, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэн бүрт хүрсэн шуурхай үйлчилгээг бий болгох

   Стратегийн зорилт 2.   Хүний хөгжлийг дэмжсэн улс орон нутгийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлж, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар хүний хөгжлийг бүх талаар дэмжих

   Стратегийн зорилт 3.   Сумын хөгжлийн хэтийн бодлогыг оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлж, эдийн засаг, дэд бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох замаар орон нутгийн хөгжлийг хангах

   Стратегийн зорилт 4.   Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг ханган хөдөө аж ахуйг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх замаар иргэдийн амьдрах эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлэх

   Стратегийн зорилт 5.   Авлигын эсрэг хууль, Батлах хамгаалах Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, ГХУС тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг хангах

   Эрхэмлэх үнэт зүйл   Бид төрийн үйлчилгээг эрхэмлэн ажиллахдаа хүндэтгэл, хариуцлага, ёс зүй, хамтын зүтгэл гэсэн үнэт зүйлсийг мөрдөнө.

 3.ТУХАЙН ТӨСВИЙН ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

3.1.ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Сумын ЗДТГазар нь нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд төрийн анхан шатны нэгжийн удирдлага, Засаг даргын ажлын албаны найдвартай байдлыг хангаж  Засаг даргын дэргэдэх төсвийн байгууллага, албад мэргэжилтнүүдийг  захиргааны удирдлага зохион байгуулалтаар ханган, иргэдэд төрийн үйлчилээг хүргэх үндсэн үүргээ дараах чиг үүргийн дагуу  хэрэгжүүлнэ .

Сумын иргэд,Төрийн байгууллагууд,Төрийн өмчит үйлдвэр аж ахуйн газрууд, Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд, Төрийн бус байгууллагууд

Тамгын газрын бүтэц, стратегийн удирдлага зохион байгуулалт

Сумын Засаг даргын ажлын алба нь Тамгын газар байх бөгөөд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1. Засгийн газрын бодлого шийдвэрийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайлагнах

2. Төрийн хууль тогтоомжийг сурталчлах хэрэгжүүлэх

3. Сумын хүн ам, ХХАА-н үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүртгэл судалгааг хөтөлж, дээд шатны байгууллагыг мэдээ мэдээллээр хангах

4. Сумын хөгжлийн хөтөлбөр, Засаг даргын Үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Д/Д

НЭРС

АЛБАН ТУШААЛ

УТАС

ЦАХИМ ХАЯГ

1

Ж.Занабазар 

ИТХ-ын дарга

99108540

zanabazar.j@gmail.com

2

В.АМАРТҮВШИН 

ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга

88897955

amartuvshin.vladimar@gmail.com

3

Д.НАРАНХҮҮ 

ИТХ-ын албаны ажилтан

86688808

Narankhuu6580@yahoo.com

4

Ш.ЭРДЭНЭЖАРГАЛ 

Сумын Засаг дарга

88009133

erdenejargal.shanj@gmail.com

5

Б.ХУЯГ 

Сумын Засаг даргын орлогч

89891149

khuyag.b0615@gmail.com

6

О.НАМЖИЛМАА 

Сумын Засаг Даргын Тамгын газрын дарга

88005757

namjilmaa.och@gmail.com

7

Л.БАЯРТОГТОХ 

Санхүү албаны дарга бөгөөд тамгын газрын ерөнхий нягтлан бодогч  

88359659

baaya_lb@yahoo.com

8

Д.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ 

Гавилууд багийн Засаг дарга

89990645

erdenetsetsegd989@gmail.com

9

С.БАТБИЛЭГ 

Хайрхан багийн засаг дарга

89018876

batbileg.sainbileg0626@gmail.com

10

У.ГАНТӨМӨР 

Номгон багийн Засаг дарга

86111711

ganaauo26@gmail.com

11

М.МЯГМАРЖАВ 

Баян багийн Засаг дарга

88644650

mygaa2223@gmail.com

12

М.ЦЭВЭЭНРАВДАН 

Жавхлант багийн Засаг дарга

88119931

tseveenravdanm803@gmail.com

13

Н.ШАНЗМАА 

Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

88010883

hanbogdstat_@gmail.com

14

Д.ЦОЛМОН 

Тамгын газрын нягтлан бодогч

88875444

tstsolmon0915@yahoo.com

15

Б.АЛТАНГЭРЭЛ 

Уул уурхай, байгаль орчны бодлогын мэргэжилтэн

88043777

altangerelb_zdtg@yahoo.com

16

Ж.НАРАНХҮҮ 

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

80015841

j.naraa0836@yahoo.com

17

М.СҮГЛЭГМАА 

Бэлчээр хоршоо, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

88926289

suglii82@yahoo.com

18

М.ИХЭРБАЯР 

Нийгмийн асуудал, тамгын газрын дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

80350549

ikherbayrm@gmail.com

19

Т.НАСАНДЭМБЭРЭЛ 

Аялал жуулчлал, орон нутаг хариуцсан байгаль хамгаалагч

80007269

naaska_t97@yahoo.com

20

О.АНГАРАГ 

Уул уурхай хариуцсан байгаль хамгаалагч

88545444

angaa_zdtg@yahoo.com

21

Ө.БОЛОРЖАРГАЛ 

Татварын улсын байцаагч      

80127776

ubolorjargal@yahoo.com

22

У.ЦЭЕННЯМ 

Улсын бүртгэгч

88044060

Tseyennyam.u@gmail.con

23

С.БАТЦЭЦЭГ 

Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

88448084

batse2018@gmail.com

24

Г.УДВАЛ 

Татвар хураагч

88109917

Udvalganbud@mail.com

25

Х.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

88300513

tumee_78@yahoo.com

26

Н.МӨНХЗУЛ 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

89944914

moogii8994@gmail.com

27

Э.БИЛГҮҮН 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

89271106

Bilguune1106@gmail.com

28

М.БАЯР-ЭРДЭНЭ 

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

88110712

Bayaren81@yahoo.com

29

Т.БУМЦЭНГЭЛ 

Нярав

88008563

Bumtsengel_0112@yahoo.com

30

Д.МӨНГӨНЗУЛ

Нягтлан бодогч

88821444

Mungunzul0910@gmail.com

31

Г.БАЯРСАЙХАН 

Харуул

89433346

Bayaraa96saikhan@gmail.com

32

Б.НАРАНМАНДАХ 

Үйлчлэгч

88219020

Naraa23tu@gmail.com

33

У.АРВИНБУЯН

Багийн нийгмийн ажилтан

88855033

ubuyan8@gmail.com

34

М.ДАРИЙМАА

Багийн нийгмийн ажилтан

89651520

mdariimaa14@gmail.com

35

Ц.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Нийгмийн Даатгал тасгийн дарга

86050593

tsnandia1022@gmaol.com

36

Б.ОЮУНЧИМЭГ

Нийгмийн даатгал ажилтан

88966644

oyunchimeg.b@ndaatgal.mn