Сумын тухай

Багууд: Өтгөн, Баянхошуу, Мандал
Хүн ам: 1615
Газар нутаг: 6,433 км²
Суурьшил: 0.28 хүн/км²

Танилцуулга

ТҮҮХЭН ТОВЧООН             Өмнөговь аймгийн Мандал-овоо сум нь 1923 онд Богд хаан уулын аймгийн Дэлгэрхангай уулын хошууны Хана сум нэртэйгээр анх  байгуулагджээ. Тус сум нь Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай, Сайхан-овоо, Өвөрхангай аймгийн Тө... дэлгэрэнгүй