ЗДТГ

    Сумын Засаг даргын Тамгын газар нь үндсэн 15 албан хаагчийн орон тоотой бөгөөд төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай, хүртээмжтэй, ил тод хүргэх зорилт тавин амжилттай ажиллаж байна.

Mandalowoo

Сумын ИТХ, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын харилцах утас: 

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

1

Э.МӨНХБАЯР

Хурлын дарга

88028674

2

О.ОТГОНБАЯР

Хурлын нарийн бичгийн дарга

88732166

3

Ц.САНЖАА

Засаг дарга

88480879

4

А.ХАШБАТ

Засаг даргын орлогч

88686155

5

Д.АДИЛБИШ

Тамгын газрын дарга

88535999

6

Б.НАРАНТУЯА

Нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

80890054

7

А.ГАНБИЛЭГ

Санхүү албаны дарга

88083619

8

Ц.МӨНХГЭРЭЛ

Статистик, төрийн сангийн мэргэжилтэн

89380880

9

М.БАТЗУЛ

Нягтлан бодогч

88221066

10

Б.ЗОЛЗАЯА

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

88535489

11

Э.ДҮҮМААМ

ХАА-н тасгийн дарга

88060535

12

А.ЗАНДРАА

Байгаль хамгаалагч

93124848

13

С.БАТЧУЛУУН

Нийгмийн даатгалын байцаагч

99064982

14

Ё.НАСАН-ӨЛЗИЙ

Газрын даамал

88061972

15

Б.ЭНХЦЭЦЭГ

Татварын байцаагч

88080630

16

Ө.ҮҮРИЙНТУЯА

Улсын бүртгэгч

89896400

17

А.БАЙГАЛЬСАЙХАН

Халамжийн мэргэжилтэн

88085514

18

Ц.БАТТӨМӨР

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

98214520

19

Г.НАСАН-ӨЛЗИЙ

Нярав

89474816

20

Б.СОНИНБАЯР

Үйлчлэгч

89960921

21

Ц.ӨЛЗИЙ

Жолооч

88257371

22

Н.ТОГМИД

Хэсгийн төлөөлөгч, дэслэгч

88097495

23

Б.ЭРДЭНЭБАТ

Цагдаа

86192013

24

О.ЧИМЭДДОРЖ

Өтгөн багийн Засаг дарга

88128208

25

Б.САНЧЖИЛ

Баянхошуу багийн Засаг дарга

88194020

26

Э.РАДНААСАМБУУ

Мандал багийн Засаг дарга

88059602