Улсын бүртгэлийн хэлтэс

4904
Утас: 70534588, 70534488
Имэйл: umubheltes@yahoo.com
Вэбсайт: http://www.ubh.om.gov.mn/
Facebook:
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

Монгол улсын засгийн газрын 2016 оны 04 дүгээр тогтоолоор улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газар нь Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болж, орон нутагт 2016 оны 09 дүгээр сарын 14 ны өдрөөс Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь төрийн захиргааны 25, төрийн үйлчилгээний 5, гэрээт ажилтан 4, нийт 34 албан хаагчийн орон тоотойгоор ажиллаж байна.