“Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ

872
Утас: 90104010
Имэйл: umnugovi@yahoo.com
Вэбсайт:
Facebook:
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

  • АЙМАГ, СУМ: Өмнөговь Даланзадгад
  • БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар
  • ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛБЭР: ОНӨААТҮГазар
  • ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ: Төсөл хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Зөвлөх үйлчилгээ, Сургалт, Судалгаа
  • УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР: 1114001034
  • ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ: Цэнгэлжаргалын Будгэрэл
  • ОРОН ТОО: 4 ажилтантай
  • НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ: 9010401’104’715’018,35

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ХХОГ-ын үүсгэн байгуулагч нь АИТХ бөгөөд АИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2011 оны 11-р сарын 26-ны өдрийн 11 дугаар тогтоолоор ОНӨААТҮГ-н статустай 20-н сая төгрөгийн дүрмийн сантайгаар анх байгуулсан. 

Үйл ажиллагааны чиглэл нь хөгжлийн бодлогод тулгуурласан төсөл хөтөлбөрүүдийг санаачлах, санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгоход зорьж ажилладаг. Цаашид цар хүрээ, үйл ажиллагааны чиглэлээ нэмж ажиллах, бодлогын хэрэгжилтэд чиглэн ажиллахаар зорьж байна.

АЛСЫН ХАРАА

ХХОГ-ын 2017-2020 он, түүнээс цааш алсын хараа нь орон нутгийн төсвийн орлогын эх үүсвэрийг олон суурьтай болгох, сумын эдийн засгийг тогтвортой эх үүсвэртэй болгох үүднээс сум орон нутгийн давуу талыг ашиглан томоохон үйлдвэрийн газрууд байгуулах чиглэлээр мэргэшин ажиллах.

ЗОРИЛГО

Хөгжил хөрөнгө оруулалтын газар нь аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх, иргэдийн аж амьдралыг дээшлүүлэхэд нэн тэргүүнд шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагыг судлаж боловсруулах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангахыг үндсэн зорилго болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.