Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

4283
Утас: 70532800, 70532801
Имэйл: info@gazar.gov.mn
Вэбсайт: http://www.omnogovi.gazar.gov.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/ghbhbg/
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

      Танилцуулга Засгийн газрын 2008 оны 67-р тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын харъяа Барилга захиалагчийн алба нь татан буугдаж аймгийн Газрын албатай нэгдэж 2009 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар нэртэй байгуулагдсан. Мэргэжлийн чадварлаг хүний нөөц, технологийн дэвшилд тулгуурлан, нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн шаардлага, иргэдийн эрэлт хэрэгцээг хангахуйц бодит, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх замаар улс орны хөгжилд бодитой хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор ажиллаж байна. Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс нь улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд баригдах барилга байгууламж, өргөтгөл, засвар шинэчлэлийн ажилд захиалагчийн хяналтын үүргийг гүйцэтгэж хяналт тавих, барилгуудын ажил эхлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг зохиох журмын дагуу олгож, ажлын явцад чанарын болон технологийн хяналт тавих, гүйцэтгэлийг баталгаажуулах, хуваарилагдсан төсвийг үр ашигтай зарцуулах, үндсэн фондыг тогтоосон хугацаанд нь ашиглалтад оруулах ажлыг гүйцэтгэх үүрэгтэй ажиллаж байна. Газрын удирдлагын хэлтэс нь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези зураг зүйн хэмжил, зураг зүй, суурь судалгаанд зориулсан суурилсан газар ашиглалтын төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт, олон зориулалт кадастр, орон зайн мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, тогтвортой хөгжилд газрын салбарын үүргийг чиглүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байна.

2020062502