“Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл” бүхий ААН-ийн судалгаа мэдээлэл

2013-11-14

 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай” хуулийн 4.3, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны

 тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 10.1.1, 16.2.5 заалтыг үндэслэн Өмнөговь

аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгосон “Согтууруулах ундаа худалдах,

түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл” бүхий ААН-ийн судалгаа мэдээлэл

 

Д/д

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

 

Сумын нэр

 

Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл

Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

Тусгай зөвшөөрөл дуусах хугацаа

1

“Отрын өгөөж” ХХК

Баяндалай

“Говийн өглөө” хүнсний дэлгүүр

2005-06-30

2015-07-26

2

“Сүүн далай ээж” ХХК

Баяндалай

Далай ээж” хүнсний дэлгүүр

2009-05-11

2015-07-15

3

 

“Гэгээт шүр” ХХК

Баяндалай

Маргад” хүнсний дэлгүүр

2009-05-11

2015-07-15

4

“Цэнгүүн далай” ХХК

Баяндалай

Чандмань” хүнсний дэлгүүр

2004-03-11

2015-07-15

5

“Шүртхайрхан” ХХК

Баяндалай

“Дөрвөн уул” хүнсний дэлгүүр

2010-03-16

2015-03-16

6

“Тод өөдлөх” ХХК

Баяндалай

“Тод сайхан” минимаркет

2012-11-07

2014-11-07

7

“Их буурал уул” ХХК

Баяндалай

“Баян цагаан” хүнсний дэлгүүр

2013-06-18

2015-06-18

8

“Элбэг сан” БГБХН

Баян-Овоо

Элбэг сан” дэлгүүр

2004-08-05

2015-08-05

9

“Элбэг сан” БГБХН

Баян-Овоо

Өгөөж” дэлгүүр

2004-08-06

2015-08-06

10

“Ундрах өгөөж” ХХК

Баян-Овоо

Ундрах” хүнсний дэлгүүр

2006-03-27

2015-07-15

11

“Ёлын жигүүр” ХХК

Баян-Овоо

“Мишээл” хүнсний дэлгүүр дэлгүүр

2010-05-26

 

2015-05-26

12

“Зэмүүн буян” ХХК

Баян-Овоо

“Буян” хүнсний дэлгүүр,

2012-11-07

2014-11-07

13

“Зэмүүн буян” ХХК

Баян-Овоо 

“Буян”  караоке

2012-11-07

2014-11-07

14

“Зэмүүн Ачлал” ХХК

Баян-Овоо

“Гурван-Эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр

2013-02-20

2015-02-20

15

“Булган говь” ХХК

Булган

Булганговь” хүнсний дэлгүүр

2004.09.24

2015-07-15

16

“Булган гурван эрдэнэ” ХХК

Булган

Булган гурван эрдэнэ” дэлгүүр

2004.09.03

2015.09.10

17

“Булган Лус” ХХК

Булган

“Номин” хүнсний дэлгүүр

2004.08.06

2015-08-06

18

“Тэнгэрийн хөвүүн” ХХК

Булган

“Алтан хундага” дэлгүүр

2010-01-25

2014-01-25

19

Шонхор говь ХХК

Булган

Говьтур жуулчны баазын зоогийн газар

2010-05-26

2015-05-26

20

Жамо троабэрү ХХК

Булган

Dream gobi жуулчны баазын зоогийн газар

2012-07-07

2014-07-07

21

“Ментал сэндс” ХХК

Булган

“Сөгнөөн” хүнсний дэлгүүр

2013-06-18

2015-06-18

22

“Хөгжих говийн гэрэл” ХХК

Гурвантэс

Найдвар хүнсний дэлгүүр

2009-05-11

2014-05-11

23

“Агь баян” ХХК

Гурвантэс

Сарнай” хүнсний дэлгүүр

2005-02-14

2014-02-14

24

“Шажин бумбат” ЗБН

Гурвантэс

Шарга морьт хүнсний дэлгүүр

2006-03-27

2014-03-27

25

“Буянт шагай”ХХК

Гурвантэс

“Жакал” бар

2009-01-14

2015-06-15

26

Онгон говь ХХК

Гурвантэс

“Түшиг” дэлгүүр

2010-03-16

2015-03-26

27

Өмнийн цэнхэр говь ХХК

Гурвантэс

Анар кафе

2010-08-31

2015-08-31

28

Говь тэгш ЗБН

Гурвантэс

Тэгш дүүрэн дэлгүүр

2010-09-10

2015-09-10

29

“Түмэн тэмээний орон” ХХК

Гурвантэс

Баян-Өндөр хүнсний дэлгүүр

2012-07-07

 

2014-07-07

30

“Аз тэгш” ХХК

Гурвантэс

Good luck зоогийн газар

2011-12-08

2013-12-08

31

“Нутгийн Итгэл” ХХК

Гурвантэс

“Буянт” хүнсний дэлгүүр

2012-05-15

2014-05-15

32

“Мек-Ойл” ХХК

Гурвантэс

“Мөөг-6” хүнсний дэлгүүр

2012-09-21

2014-09-21

33

“Буман Итгэлт” ХХК

Гурвантэс

“Буман хишигт” хүнсний дэлгүүр

2012-11-07

2014-11-07

34

“Шугшаа хайрхан” ХХК

Гурвантэс

“Их монгол зоог” кафе

2012-12-25

2014-12-25

35

“Гилбэнт хайрхан” ХХК

Гурвантэс

“Бүлээн булаг” хүнсний дэлгүүр

2013-02-20

2015-02-20

36

“Нутгийн од” ХХК

Гурвантэс

“Улам ундрах” хүнсний дэлгүүр

2013-08-13

2015-08-13

37

“Чулуун загаст” ХХК

Манлай

Тулга” хүнсний дэлгүүр

2006.04.21

2014-04-21

38

“Батцайз” ЗБН

Манлай

Бат цайз” хүнсний дэлгүүр

2004-11-02

2014-11-02

39

 “Манлайбаясгалант” ХХК

Манлай

Ундрам” кафе

2004-11-03

2014-11-03

40

 “Манлайбаясгалант” ХХК

Манлай

Ундрам” хүнсний дэлгүүр

2006-12-21

2013-12-21

41

“Өмнөговь төгс бадрангуй” ХХК

Манлай

Мандал” хүнсний дэлгүүр

2005-06-30

2015-11-24

42

“Өлзийт шүтээн” ХХК

Манлай

“Өлзийт” хүнсний дэлгүүр

2012-11-07

2014-11-07

43

“Баянбагана” ХХК

Манлай

“Дөл” дэлгүүр, караоке

2013-02-20

2015-02-20

44

Шархулсан говь” ХХК

Мандал-Овоо

Мишээл” хүнсний дэлгүүр

2004-11-03

2015-11-03

45

“Өлзийт хонгор хайрхан” ХХК

Мандал-Овоо

Баянмандал” хүнсний дэлгүүр

2004-09-25

2014-09-25

46

“Мандал 3 хайрхан”

Мандал-Овоо

“Ажнай” хүнсний дэлгүүр

2009-09-03

2014-09-03

47

Шүтээн мандал ХХК

Мандал-Овоо

“Оргил” хүнсний дэлгүүр

2010-08-31   

2015-8-31

48

“Улаан нуурын ундрага” ХХК

Мандал-Овоо

“Өлзийт” хүнсний дэлгүүр

2012-03-22

2014-03-22

49

“Дараагийн зуун”  ХХК

Мандал-Овоо

“Дэлгэрэх” хүнсний дэлгүүр

2012-03-22

2014-03-22

50

“Угалзмөнх бадрах” ХХК

Номгон

Баянбүрд” хүнсний дэлгүүр

2005-05-11

2014-12-27

51

“Буян итгэлт” ХХК

Номгон

Буян итгэлт” хүнсний  дэлгүүр

2005-06-30

2014-06-30

52

“Номин цэнхэр говь” ХХК

Номгон

“Түшиг” хүнсний дэлгүүр

2009-09-30

2014-09-30

53

“Говийн цэнхэр уулс” ХХК

Номгон

“Дэлгэрэх” хүнсний  дэлгүүр

2010-03-16

 

2014-03-06

54

“Хөрх ундрам” ХХК

Номгон

“Буян арвижих” хүнсний дэлгүүр

2010-05-26

 

2014-05-26

55

“Говийн оньч” ХХК

Номгон

“Баян төгөл” караоке

2013-06-18

2015-06-18

56

“Өнөр баян” хоршоо

Ноён

Өнөр” хүнсний дэлгүүр

2006-07-03

2015-07-01

57

“Баялаг баяр” ХХК

Ноён

Баялаг баяр” хүнсний дэлгүүр

2007-12-24

2013-12-24

58

“Говийн Алтан-Од” ХХК

Ноён

“Алтан-Од” хүнсний дэлгүүр

2011-10-19

2015-10-19

59

“Гурван түшмэл Уул” ХХК

Ноён

“Гурван түшмэл Уул” зочид буудал, баар

2011-10-19

2015-10-19

60

“Лидэр гүн” ХХК

Ноён

“Лидэр гүн” зоогийн газар

2012-02-02

2014-02-02

61

“Нэмэгт уул” ХХК

Сэврэй

Түвшин мандалт” хүнсний дэлгүүр

2006-07-03

2015-08-05

62

“Босс трейд” ЗБН

Сэврэй

Мөнгөн од” хүнсний дэлгүүр

2004-08-06

2015-10-20

63

“Шинэ өлзийт” ХХК

Сэврэй

Өлзийт” хүнсний дэлгүүр

2004-09-28

2015-07-15

64

“Агьт говь” ХХК

Сэврэй

Говь” баар

2007-11-27

2014-11-27

65

“Агьт говь” ХХК

Сэврэй

Говь” хүнсний дэлгүүр

2007-11-27

2014-11-27

66

Говийн Анар ХХК

Сэврэй

Говийн анар жуулчны бааз

2010-07-14

2014-07-14

67

Цуут нутаг ХХК

Э.Ариунцэцэг

Сэврэй

“Хүслийн оч” хүнсний дэлгүүр

2010-09-10  

2015-09-10

68

“Уужим од” ХХК

Ханбогд

Есөн эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр

2007-08-02

2014-08-02

69

“Овоогийн говь” ХХК

Ханбогд

Говь супер маркет

2005-05-11

2014-07-24

70

“Говь гурван чулуу” ХХК

Ханбогд

Хан булаг” хүнсний дэлгүүр

2007-08-02

2014-08-02

71

“Амин говь” ХХК

Ханбогд

Их булаг” хүнсний дэлгүүр

2004-11-03

2015.02.12

72

“Их өлзийт цагаан уул” ХХК

Ханбогд

Их өлзийт хүнсний дэлгүүр

2004-09-24

2015-09-24

73

“Оюу толгой” компани

Ханбогд

Айвенхау майнз бар

2005-05-11

2015-05-11

74

Далайн дуулга ХХК

Ханбогд

“Далай” хүнсний дэлгүүр

2010-10-19

2015-10-19

75

“ДТМ” ХХК

Ханбогд

“Баян-эрдэнэ” дэлгүүр

2010-05-06

 

76

Бумантрейд ХХК

Ханбогд /цагаан хад

Идэржавхлан дэлгүүр

2010-11-29

2013-11-29

77

Баян ноён ХХК

Ханбогд /цагаан хад/

Хангарьд дэлгүүр

2010-11-29

2013-11-29

78

Буянт говь ХХК

Ханбогд

Оргил хүнсний дэлгүүр

2011-07-15

2013-07-15

79

Овоогийн говь ХХК

Ханбогд

Говь-2 супермаркет

2011-07-15

2015-07-15

80

Дээдэс хайрхан ХХК

Ханбогд /цагаан хад/

Дээдэс зоогийн газар

2011-09-21

2015-09-21

81

“Их говийн эрдэнэс” ХХК

Ханбогд

Ханбогд супермаркет

2011-12-08

2013-12-08

82

“ Сайхан хос” ХХК

Ханбогд /Цагаан хад/

“Баянбор” хүнсний дэлгүүр

2012-02-02

2014-02-02

83

“Говь галбуян” ХХК

Ханбогд

“Баялаг” хүнсний дэлгүүр

2012-03-22

2014-03-22

84

“Отгон говь” ХХК

Ханбогд

“Эрдэнэ-Од” хүнсний дэлгүүр

2012-03-22

2014-03-22

85

“Намуун говь” ХХК

Ханбогд /цагаан хад/

“Баялаг говь” хүнсний дэлгүүр

2012-03-22

2014-03-22

86

“Миний говь” ХХК

Ханбогд /Цагаан хад/

“Баялаг” хүнсний дэлгүүр

2004.08.06

2014-10-20

87

“Базар сервис” ХХК

Ханбогд

Hi market супермаркет

2012-07-07

2014-07-07

88

“Говийн зоригтон” ХХК

Ханбогд /Цагаан хад/

“Говийн дээж” хүнсний дэлгүүр

2012-09-21

2014-09-21

89

“Тэгш таван хайрхан” ХХК

Ханбогд /Цагаан хад/

“Нутгийн шүтээн” хүнсний дэлгүүр

2012-09-21

2014-09-21

90

“Дэвжих гавилууд” ХХК

Ханбогд

“Мишээл” хүнсний дэлгүүр

2012-10-10

2014-10-10

91

“Дэвжих гавилууд” ХХК

Ханбогд

“Саруул” зоогийн газар, караоке

2012-10-10

2014-10-10

92

“Арвин арвай” ХХК

Ханбогд

“Баялаг арвай” минимаркет

2012-10-10

2014-10-10

93

“Ерөө говь” ХХК

Ханбогд

“Эрдэнэс” караоке

2012-10-10

2014-10-10

94

“Өгөөмөр гавилууд” ХХК

Ханбогд

“Өгөөмөр” супермаркет

2012-10-11

2014-10-11

95

“Өгөөмөр гавилууд” ХХК

Ханбогд

“Эгшиглэн караоке

2012-10-11

2014-10-11

96

“Овоогийн говь” ХХК

Ханбогд

“Говь” ресторан, караоке

2012-12-25

2014-12-25

97

“Зөөлөн уул” ХХК

Ханхонгор

Өгөөж” хүнсний дэлгүүр

2005-12-21

2015-01-25

98

“Нью төвшин” ХХК

Ханхонгор

Төвшин-1 жуулчны бааз

2010-07-14

2014-07-14

99

Цагаан бараан хайрхан ХХК

Ханхонгор

“Өгөөмөр” хүнсний дэлгүүр

2010-08-11

 

2015-08-11

100

“Жуулчин Ханбогд” ХХК

Ханхонгор

“Ханбогд” жуулчны баазын зоогийн газар

2012-07-07

2014-07-07

101

“Сүхбаатарын зам” ХХК

Хүрмэн

Өег” хүнсний дэлгүүр

2013-09-12

2015-09-12

102

“Хүрмэнговь” ЗБН

Хүрмэн

Хүрмэн говь” хүнсний дэлгүүр

2009-02-23

2015-07-15

103

Адуутговь хоршоо

Хүрмэн

“Говь” баар

2010-09-22

2014-09-22

104

“Тэмүүлэнговь” ХХК

Цогт-Овоо

Тэмүүлэн” хүнсний дэлгүүр

2005-02-14

2014-02-14

105

“Тэмүүлэн говь” ХХК

Цогт-Овоо

“Мөнхтэмүүлэн” хүнсний дэлгүүр

2007-05-08

2014-05-08

106

“Ундрах билэгт” ХХК

Цогт-Овоо

Ундрах билэгт мини маркет

2008-11-03

2015-11-05

107

“Говийн эрдэнэ” ХХК

Цогт-Овоо

“Т”улга” дэлгүүр

2005-06-30

2014-06-30

108

Норовдалай  ХХК

Цогт-Овоо

“Жаргалант” хүнсний дэлгүүр