Өмнөговь аймгийн Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж зам талбайн зураг төсөв боловсруулах

2017 оны 08 сарын 11

                                                                       ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж зам талбайн зураг төсөв боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг ЗДТГ

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2017 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 08.09-2017.08.22-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-17 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn цахим хаягаар 2017.08.25                                                                                                                                                                                                        –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2017 оны 08 сарын 25 ний өдрийн 11 цаг 03 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, мэргэжилтэн В.Отгонбат, Ажлын утас- 70530209,

                              ХОХБТХ-ийн архитектор                                            Гар утас- 88114655