Гэр нийлүүлэх ажлын тендер

2017 оны 09 сарын 19

 

                       

 Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар  нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Гэр нийлүүлэх ажлын тендер”–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 Тендерт  оролцохыг  хүсвэл  тендерт  оролцогч  нь  тендерийн  баримт  бичгийг эргэж  төлөгдөхгүй  нөхцөлтэйгээр  [50  000]  төгрөгийг.  Өмнөговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 100110051006 тоот дансанд  төлсөн  байна.  Тендер  нь  түүнийг  нээсэн  өдрөөс  эхлэн  45  хоногийн  дотор

хүчинтэй байна.Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт болон холбогдох  бусад материалыг Өмнөговь аймгийн НУОрдон 103 тоот өрөөнөөс ирж авна.

Тендерийг [2017 оны 09-р сарын 22-ний 10 цаг 00]–аас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэнд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2017 оны 09 сарын 22-ний өдрийн,10 цаг 10 минутт нээнэ.

 

Тендерт оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер нь дараах зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд:

(а)   Үнийн санал;

(б)   Үнийн болон нийлүүлэлтийн хуваарь;

(в)   Чадварын мэдээлэл /санхүүгийн тайлан, туршлагын мэдээлэл, гэрээ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээний хуулбар/ болон бусад баримт бичиг;

(г)   Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл; Шаардлагагүй

          ( д)        [Бэлтгэж ирүүлэх шаардлагатай бусад материалыг жагсаана

              Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.[1] Тооцохгүй  

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

 

 

Өмнөговь аймаг Засаг даргын тамгын газар (НУОрдон 103 тоот ОНӨГ-ын  Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Ганхуяг, утас:70530209,