Даланзадгадын хог хаягдлын менежмент боловсруулах

2017 оны 11 сарын 01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь “Даланзадгадын хог хаягдлын менежмент боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг Засаг даргын Тамгын газар

                                   Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2017 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017оны 11 сарын 9 ний  өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-17 цаг/ авч болох бөгөөд мэдүүлгээ доорх хаягаар 11.13                                                                                                                                                                                                        –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2017 оны 11 сарын 13 ний өдрийн 11 цаг 30 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, мэргэжилтэн В.Отгонбат, Ажлын утас- 70530209,