Номгон сумын сургуулийн барилгын зураг хийх зураг төсөв боловсруулах ажил

2017 оны 03 сарын 09

                                                                НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

 

Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй болон хураангуй жагсаалтыг бүрдүүлэх санамж

 

 

    Энэхүү зарлалыг зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалт бэлтгэх зорилгоор өдөр тутмын сонин хэвлэл болон засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудсанд нийтэлнэ. Захиалагч тухайн зарын дагуу саналаа ирүүлсэн зөвлөх болон хуулийн 36.5 зүйлд заасан бусад этгээдийн нэрсээс бүрдсэн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргана.

 

    Дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөхүүдээс хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлага болон захиалагчаас тогтоосон чадавхийн үзүүлэлтийг хангасан 3 ба түүнээс дээш зөвлөхийг захиалагч сонгож, хураангуй жагсаалт гаргана.

       

         Хураангуй жагсаалтанд орсон зөвлөхөд саналын урилга болон ажлын даалгаврыг хүргүүлнэ. 

 

                                       ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 

  1. [Өмнөговь аймгийн ЗДТГ] нь [Өмнөговь аймгийн “Номгон сумын сургуулийн барилгын зураг хийх зураг төсөв боловсруулах ажил]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь. Өмнөговь аймгийн “Номгон сумын сургуулийн барилгын зураг хийх зураг төсөв боловсруулах ажил] ӨМ2017/23 болно.

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [03,09-2017.03.27 ]-ний хүртэл [09-18 цагийн] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [2017.03.27]–ний [ 15 цаг ]дотор ирүүлнэ үү.

 

[Өмнөговь аймаг нутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 114 тоот

 

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Ганхуяг

 

Харилцах  утас-70530109, 99070185      e-mail govi_DZ@yahoo.com         

 

АЗДТГазрын ХБХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Золбоо  Утас-88114655