Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн гадна тохижилт, автомашины зогсоол, 50 ортой эмнэлгийн хүчитгэл засварын зураг төсөв боловсруулах

2017 оны 12 сарын 07

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн гадна тохижилт, автомашины зогсоол, 50 ортой эмнэлгийн хүчитгэл засварын зураг төсөв боловсруулах” ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2017 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 12.07-2017.12.15-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ ОНӨГ-ХААА-НУО-103 тоот цахим хаягаар 2017.12.18         –ний өдрийн 1200 цагийн дотор ирүүлж 2017 оны 12 сарын 18 ний өдрийн 12 цаг 30 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн В.Отгонбат

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,

                                                                                                                                         

ХОХБТХ-ийн архитектор    Гар утас- 88114655