Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын дотуур байрны зураг төсөл боловсруулах

2017 оны 12 сарын 12

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумын дотуур байрны зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2017 онд

 

       1.Санхүүжилт: "Оюу толгой" ХХК-ийн хөрөнгө оруулалттай Говийн Оюу ХДС

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 12.12 - 2017.12.21-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ ОНӨГ-ХААА-103 тоот хаягаар 2017.12.22 –ний өдрийн 1000 цагийн дотор ирүүлж 2017 оны 12 сарын 22- ний өдрийн 10 цаг 10 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн В.Отгонбат

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,

                                                                                                                                         

Ажлын даалгавартай холбоотой асуудлыг ХОХБТХ-ийн архитектор Ц.Золбоо

    Гар утас- 70533433