Даланзадгад сумын 4 дүгээр багийн төвийн байр, 8 дугаар цэцэрлэгийн байранд тус тус шалны цахилгаан халаагуурын тоног төхөөрмж суурилуулах

2017 оны 12 сарын 28

                                                             ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо: 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдөр.

 

Тендер шалгаруулалтын нэр:” Өмнөговь аймгийн “Даланзадгад сумын 4 дүгээр багийн төвийн байр, 8 дугаар цэцэрлэгийн байранд тус тус шалны цахилгаан халаагуурын тоног төхөөрмж суурилуулахажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах.

Тендер шалгаруулалтын дугаар:Өм2017/19

 

Өмнөговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос: “Даланзадгад сумын 4 дүгээр багийн төвийн байр, 8 дугаар цэцэрлэгийн байранд тус тус шалны цахилгаан халаагуурын тоног төхөөрмж суурилуулах” ажлыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерт  оролцогч  нь  тендерийн  баримт  бичгийг  авхад  өмнө нь  50.000,0  (Тавин

мянга) төгрөгийг  100110051006 тоот ОНӨГ-н  дансанд төлсөн байх ѐстой.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:

Цахилгаан барааны аюулгүй байдлын гэрчилгээтэй байна. Техникийн даалгаварыг хангасан байна.

Мэргэжлийн хяналтын газраас цахилгаан халаалтын зориулалтаар ашиглаж болохыг зөвшөөрсөн дүгнэлт

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн хэрэглэгчдийн эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй тухай дүгнэлт.

Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн дүгнэлт

Агаарын бохирдлыг буруулах төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлагатай байх.

Цахилгаан барааны аюулгүй байдлын гэрчилгээтэй байх

/Түншлэлийн   гишүүн,   туслан   гүйцэтгэгч   нь   гүйцэтгэх   ажил   үүргийнхээ   дагуу   тусгай зөвшөөрөлтэй байна./ Эрчим хүчний яамны 03,2,1,03,2,2 засвар угсралт түүний туршлага тохируулга, бусад дагалдах үйлчилгээ/-тэй байна

Тендерийн баталгааны дүн: 2 000 000 төгрөг

 Нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 01 дугаар сарын 29 -ний өдрийн 11 цаг 00   минут хүртэл авч,  11 цаг 10 минутаас   нээнэ.

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ӨМА ЗДТГ-н байр НУОрдон 103 тоот өрөө

 

 

Утас : 70530209