Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын соёлын төвийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил” ӨМ2017/91 -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2017 оны 03 сарын 24

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын соёлын төвийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил” ӨМ2017/91 -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын соёлын төвийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил”
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 03.27-ний хүртэл 09-18 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017.04.03 –ний 11 цаг 00 минут хүртэл авч 2017.04.03 ний 11 цаг 30 минутад нээнэ.

 

Өмнөговь аймагнутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 103 тоот

 

ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны  мэргэжилтэн В.Отгонбат

 

Харилцах  утас-70530209 e-mail govi_DZ@yahoo.com