Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил

2018 оны 05 сарын 04

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил

зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг ЗДТГ

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага гэрээ актын хамт, ажиллах боловсон хүчний чадвар, компанийн танлцуулга мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ tender.gov.mn цахим хаягаар 2018оны 5 сарын 16,–ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 5 сарын 16 ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, мэргэжилтэн В.Отгонбат, Ажлын утас- 70530209,

                                                                                                                                              Гар утас- 88114655