1. Өмнөговь аймгийн “Манлай сумын нутгийн удирдлагын ордон”-ны барилгын зураг төсөл боловсруулах ажил"

2018 оны 05 сарын 14

                                           ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

  1. Өмнөговь аймгийн “Манлай сумын нутгийн удирдлагын ордон”-ны барилгын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 Байгууллага:  Өмнөговь аймаг Засаг даргын Тамгын газар

                                   Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 05.14-2018.05.22-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-17 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар НУОрдон 1 давхар 103 тоот хаягаа 2018.05.22                                                                                                                                                                                         өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 05 сарын 22 ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ..

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,