Сэрвэй сумын цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах ажил

2018 оны 06 сарын 04

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Сэрвэй сумын цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 06.04 - 2018.06.12-ны өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/ авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2018.06.12 –ний өдрийн 1200 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 06 сарын 12- ны өдрийн 12 цаг 10 минутад нээнэ.

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн Д.Отгонбаяр

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, Харилцах утас- 70530209,                                                                                                                                       

Ажлын даалгавартай холбоотой асуудлыг ХОХБТХ-ийн архитектор Ц.Золбоо

    Харилцах  утас- 70533433