1. [ Өмнөговь аймгийн ЗДТГ ] нь [Эвдрэлд орж орхигдсон газруудын тооллого хийх] ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2018 оны 06 сарын 18

                                                                   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

 

Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй болон хураангуй жагсаалтыг бүрдүүлэх санамж

 

 

    Энэхүү зарлалыг зөвлөхийн дэлгэрэнгүй жагсаалт бэлтгэх зорилгоор өдөр тутмын сонин хэвлэл болон засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны цахим хуудсанд нийтэлнэ. Захиалагч тухайн зарын дагуу саналаа ирүүлсэн зөвлөх болон хуулийн 36.5 зүйлд заасан бусад этгээдийн нэрсээс бүрдсэн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргана.

 

    Дэлгэрэнгүй жагсаалтад хамрагдсан зөвлөхүүдээс хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлага болон захиалагчаас тогтоосон чадавхын үзүүлэлтийг хангасан 3 ба түүнээс дээш зөвлөхийг захиалагч сонгож, хураангуй жагсаалт гаргана.

      

         Хураангуй жагсаалтад орсон зөвлөхөд саналын урилга болон ажлын даалгаврыг хүргүүлнэ. 

 

                                              ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 

  1. [ Өмнөговь аймгийн ЗДТГ ] нь [Эвдрэлд орж орхигдсон газруудын тооллого хийх] ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Эвдрэлд орж орхигдсон газруудын тооллого хийх] УТШ/2018013 болно.
  3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [06.18-ны өдрөөс 2018.06.25 ]-ний хүртэл [09-18 цагийн] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [2018.06.25] –ний [ 10 цаг 00 минут ] дотор ирүүлнэ үү.

 

[Өмнөговь аймаг нутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 103 тоот

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн Э.Ганхуяг

Харилцах  утас-70530209  e-mail govi_DZ@yahoo.com