Сэврэй сумын цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах

2018 оны 11 сарын 01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын  цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах  ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага гэрээ болон ажил хүлээлцсэн акт ирүүлэх ,ажиллах боловсон хүчний чадвар, ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл /цэвэр бохир усны шугам болон цэвэрлэх байгууламжийн ажлын зураг хийсэн туршлагатай байх гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 11.1 - 2018.11.12-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2018.11.13         –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 11 сарын 13- ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ..

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн В.Отгонбат

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,