Даланзадгад сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэлийн бусийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах

2018 оны 11 сарын 02

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Даланзадгад сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу үйлдвэрлэлийн бусийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг ЗДТГ

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

 

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

 

  1. Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ tender.gov.mn цахим хаягаар 2018.11.14                                                                                                                                                                                           –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 11 сарын 14 ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ..

 

 

 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, мэргэжилтэн В.Отгонбат, Ажлын утас- 70530209,

                                                 

                                                                            ХОХБТХ -70533433