Гурвантэс сумын 16 айлын орон сууц, цаг уурын барилга, сургуулийн дээврийн засвар, хүзүүвч, цайны газрын зураг төсөв боловсруулах

2018 оны 11 сарын 06

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын 16 айлын орон сууц, цаг уурын барилга, сургуулийн дээврийн засвар, хүзүүвч, цайны газрын зураг төсөв боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (компанийн танилцуулга, тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага жагсаалтаар ирүүлэх/гэрээ актаар нотлоно/ , ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  2. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 11.6 - 2018.11.15-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn цахим хаягаар 2018.11.16 –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 11 сарын 16- ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ..

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн В.Отгонбат

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,