Ханбогд сумын Хайрхан багийн “Цагаан хадны суурьшлын бүсийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв боловсруулах ажил”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүү

2019 оны 12 сарын 05

                                                                 ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

    

                                                                                                                                                         2019.12.05

 Ханбогд сумын Хайрхан багийн “Цагаан хадны суурьшлын бүсийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв боловсруулах ажил”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2019 онд 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  2. 3.3. Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35 кВ хүртэл/ төсөл эсвэл түүнээс дээш заалт Эсвэл Эрчим хүчний яамны: - 03.9.4. 0.4-110 кВ-оос дээш цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах 
  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 12.05 - 2019.12.12-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ 2019.12.12 –ний өдрийн 1000 цагийн дотор ирүүлж 2019 оны 12 сарын 12- ний өдрийн 10 цаг 05 минутад нээнэ. 

 

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,

                                                                                                                                          

Ажлын даалгавартай холбоотой асуудлыг ХОХБТХ-ийн Э.Ганхуяг