Ханбогд сумын Хайрхан багийн “Цагаан хадны суурьшлын бүсээс Гашуун Сухайтбоомт хүртэлх хайрган хучилттай авто замын зураг төсөв боловсруулах ажил

2020 оны 02 сарын 11

                                                        ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

 

Даланзадгад сумын ЗДТГ нь Ханбогд сумын Хайрхан багийн “Цагаан хадны суурьшлын бүсээс Гашуун Сухайтбоомт хүртэлх хайрган хучилттай авто замын   зураг төсөв боловсруулах ажил”

Тус ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 Байгууллага: Даланзадгад сум Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2020 онд 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. 
  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 02.11 - 2020.02.20-ний өдрийн хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Өмнөговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны албаны 103 тоот хаягаар 2020.02.20–ний өдрийн 11.00 цагийн дотор ирүүлж 2020 оны 02 сарын 20- ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ.

 

ОНӨГ-ХААА

70530209

НУО-103  тоот