Сумын тухай

Багууд: Замыншанд, Бортээг, Найз
Хүн ам: 1694
Газар нутаг: 6,527 км²
Суурьшил: 0.25 хүн/км²

Танилцуулга

дэлгэрэнгүй