Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2016-2020 он 

   Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан ИТХурал нь 15 төлөөлөгч, 7 тэргүүлэгч, ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.         

   Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчээр Б.Баяраа, М.Эрдэнэцогт, О.Цэрэндэжид, С.Төгсбаатар, Б.Адъяабаатар, Х.Гүнжлхам нар ажиллаж байна.

2020032710

     2019 оноос  М.Эрдэнэцогт, Х.Гүнжлхам нар чөлөөлөгдөж, тэргүүлэгчээр П.Мөнхнасан, Т.Отгонбаатар Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч Б.Учралт, П.Мөнхнасан, И.Гүнжидмаа, Р.Байгалмаа, В.Дөш, Т.Отгонбаатар, Б.Гантулга, Э.Чойжилсүрэн С.Төгсбаатар Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь иргэд сонгогчдынхоо итгэл найдвар, тэдний эрх ашиг, хүсэл сонирхлыг илэрхийлэн,төрийн хууль  тогтоомжийн хүрээнд сум орныхоо нийгэм эдийн засаг,байгаль орчны хөгжлийг ханган биелүүлэхэд  үзэл бодол,оюун ухаанаа уралдуулан сум орныхоо хөгжлийн хэтийн бодлогыг тодорхойлон түүнийгээ биелэл болгохын төлөө ажиллаж байгаа билээ.           

2020032711

ИТХ-ЫН ДАРГА Ц.БАТЧУЛУУН

 1. Боловсрол: Дээд
 2. Мэргэжил: Малын их эмч
 3. Төрийн албанд ажилласан хугацаа: 30 жил
 4. Мэйл хаяг: Batchuluun@yahoo.com
 5. Харилцах утас: 99097143

2020032712

ИТХТ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА П.ХҮҮХЭН

 1. Боловсрол: Дээд
 2. Мэргэжил: Багш, Төрийн захиргаа, нутгийн удирдагын менежер
 3. Боловсролын зэрэг: ТЗУ-ын магистр
 4. Төрийн албанд ажилласан хугацаа: 30 жил
 5. Мэйл хаяг: phuuhnee@gmail.com
 6. Харилцах утас: 88380888