ЗДТГ

ЗДТГАЗАР /НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА/

Алсын хараа: Төрийн үйлчилгээг иргэн бүрт хүргэгч нутгийн захиргааны мэргэшсэн байгууллага байхад оршино.

Эрхэм зорилго: Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хуулийн дагуу чанартай, шуурхай хүргэж, төрийн албаны ёс зүйг сахин ажиллахад оршино.

Үзэл баримтлал: Манай хамт олон Орон нутгийнхаа оюун санааны хөтөч байж, хөгжил дэвшилд чиглүүлнэ.

Манай хамт олон- орон нутгийнхаа онгон дагшин байдлыг хадгалан хамгаалж ирээдүй хойч үеийнхээ өмнө хариуцлагатай хандана.

Манай хамт олон- Байнга шинэ санааг эрэлхийлж, суралцагч байгууллага байж, бусдад түгээнэ.

Байгууллагын үүсэл хөгжил: 1959 оноос эхлэн нутгийн захиргааны байгууллагын үүргийг Ардын депататуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаа гүйцэтгэж байсан Захиргааны дарга нь Нэгдлийн дарга байсан, төрийн захиргааны ажлыг сумын орлогч дарга, нарийн бичгийн дарга нар гүйцэтгэж байсан.  

 2020 оны байдлаар ЗДТГазар нь 18 хүний бүтэц орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.

2020032713

Төрийн албан хаагч

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

Албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Утас

1

Ц.БАТЧУЛУУН

ИТХурлын дарга

99097143

2

П.ХҮҮХЭН

ИТХурлын Нарийн бичгийн дарга

88380888

3

Э.ЧОЙЖИЛСҮРЭН

Засаг дарга

89980400

4

Б.БАЯРАА

Засаг даргын Орлогч

89797055

5

А.НАРАНДЭЛГЭР

ЗДТГазрын дарга

80107761

6

П.БАТДОРЖ

Багийн Засаг дарга

89177917

7

С.БАТБАЯР

Багийн Засаг дарга

88107480

8

Б.АДЪЯАБААТАР

Багийн Засаг дарга

88015504

9

Л.МӨНХЦЭЦЭГ

Улсын бүртгэгч

88552785

10

П.МӨНХБАТ

Нийгмийн даатгалын байцаагч

89957608

11

И.АЛТАНСҮХ

Газрын даамал

88100306

12

Б.БАЯРСАЙХАН

Байгаль орчны Улсын байцаагч

80096490

13

Т.ОДОНЦЭЦЭГ

НАХМэргэжилтэн

88388387

14

Б.СУГИРСҮРЭН

АБХЭрхлэгч

86930357

15

Д.ТӨРБАТ

Нягтлан бодогч

86895589

16

Д.БАЯРЦЭЦЭГ

Төрийн санч

89659955

17

Б.ЦОГЗОЛМАА

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн

86381999

18

Д.ГАНХОРОЛ

Татварын байцаагч

99078220

19

Б.ДЭЛГЭРБЯМБА

ХААТДарга

88065770

20

Т.ЭНХТУЯА

МЭТУБайцаагч

88665353

21

Б.ХУРЦЭЦЭГ

Нярав

86993814

22

Ц.МЯДАГМАА

Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

89695432

23

А.АДЪЯАСҮРЭН

Үйлчлэгч

88815059

24

Т.БАТБАЯР

Жолооч

89581510

25

Я.НЭРГҮЙ

Хэсгийн төлөөлөгч

89015480

26

Ө.БАЯРБАТ

Хэсгийн цагдаа

80289875